Cách đổi pass fb hoặc quên pass fb mới nhất ( fb đang k cho đổi thẳng )

cách đổi pass fb hoặc quên pass fb mới nhất ( fb dag k cho đổi thẳng )
- Bước 1 thêm 1 mail mới
- Bước 2 ấn quên mật khẩu rồi nhập mail mới vào ( tuyệt đối không được nhập mail cũ )
- Bước 3 vào mail mới lấy mã  ( tuyệt đối k được lấy mã ở mail cũ )
Nhập code xog nhập pass mới > done