Chính sách bảo hành

BẢO HÀNH 24h.
1. Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA )
2. Via Live ads mà bị hạn chế quảng cáo từ trước 
3. Via bị vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân từ trước
4. Thông tin Via không đúng với thông tin được ghi trên Website 
5. Via bị 282 trước khi mua

TỪ CHỐI BẢO HÀNH.
1. Via bị bạn làm checkpoint do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Reg BM...
2 .Via bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Reg BM...
3. Via bị bạn làm vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân do lên Camp, Add thẻ.
4. Không Fake IP khi đăng nhập vào Via ngoại làm Via bị checkpoint do bất thường địa lý.
5. Via bị chủ Via back lại do không thay đổi thông tin sau khi nhận Via.
6. Via bạn làm checkpoint do log vào các ip bẩn như (hma, Hotspot, hola v.v).
7. Không bao tụt ngưỡng tkcn all via.
8. Không bảo hành những acc lấy lại pass = mail. 
9. Không change full thông tin via sau khi mua hàng.(mật khẩu via, mật khẩu mail, mail khôi phục v.v..)

10. Hiện tại FB đang quyét khá mạnh. Khách mua về làm ok thì 1 2 ngày hãy change thông tin. Không bảo hành đối với tài khoản đã change thông thông VIA . Thanks !! (Tính từ ngày 25/1/2024)

11. Đối với tất cả hàng clone đã check live trước khi xuất ==> Không bao login

12. Hiện tại checkpoin phone là tính năng mới của FB nên không BH checkpoin phone sau khi mua . Tất cả via trên web đều check live trước khi xuất. Khách hàng cân nhân trước khi mua vào thời điểm này. (Bắt đầu tính từ ngày 13/4/2024)

13. Không bảo hành login via bị 282 sau khi mua.