Chính sách bảo hành

BẢO HÀNH 24h.
1. Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA )
2. Via Live ads mà bị hạn chế quảng cáo từ trước 
3. Via bị vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân từ trước
4. Thông tin Via không đúng với thông tin được ghi trên Website 
5. Via bị 282 

TỪ CHỐI BẢO HÀNH.
1. Via bị bạn làm checkpoint do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Reg BM...
2 .Via bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Reg BM...
3. Via bị bạn làm vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân do lên Camp, Add thẻ.
4. Không Fake IP khi đăng nhập vào Via ngoại làm Via bị checkpoint do bất thường địa lý.
5. Via bị chủ Via back lại do không thay đổi thông tin sau khi nhận Via.
6. Via bạn làm checkpoint do log vào các ip bẩn như (hma, Hotspot, hola v.v).
7. Không bao tụt ngưỡng tkcn all via.
8. Không bảo hành những acc lấy lại pass = mail. 
9. Không change full thông tin via sau khi mua hàng.(mật khẩu via, mật khẩu mail, mail khôi phục v.v..)