TUT add thẻ fix hold mới nhất 3/9/2023

TUT add thẻ fix hold mới nhất 3/9/2023
CHUẨN BỊ 1 CON BM 50 hoặc 350 TUỲ Ý . ĐƯỢC VIA DÙNG ADD THẺ CẦM TRÊN 24h
Bước 1 : Share tk vào dòng 2 BM
Bước 2 : Ngâm tk 12 tiếng ( Đối với anh em chơi TKCN RIP hoặc FULL VIA, Ae chơi BM bỏ qua)
Bước 3 : Vào cài đặt doanh nghiệp -> Chọn HOÁ ĐƠN VÀ THANH TOÁN
Bước 4 : Ấn vào Thêm Phương Thức Thanh Toán
Bước 5 : Click vào ô "Tôi có khoản tín dụng cần nhận"
Bước 6 : Nhập thông tin thẻ và add thẻ bình thường
Bước 7 : Nếu bị hold - Duyệt hold luôn cho con tk vừa add xong
Bước 8 : Add tk mới -> tỷ lệ 100% qua

Nguồn : Đức Minh