TUT KHÁNG 792 CHO AE

LINK : https://www.facebook.com/help/contact/391647094929792

BƯỚC 1 :  ae vào link 792 chọn tk , xong điền thần chú bên dưới , chõ chọn tệp ( ae vào chụp màn hình phần add thẻ đang bị đỏ tải lên ) xong chọn dòng 1 và bấm gửi , gửi xong nó hiện hộp thư thì ae bấm vào hộp thứ  đợi 5p nó hiện thông báo về thì ae làm theo bước 2

THẦN CHÚ : Dear Facebook Team, This is my card used to pay for facebook ads. I don't use this card to link with paypal. We are currently social distancing due to the covid 19 virus, so I can't give my bank statement. Attached photo is my card used to pay for facebook ads before. I believe it was a mistake. Please review my ad account and unblock my it so I can continue with my work. Thanks facebook

BƯỚC 2  :   BẤM GỬI THẦN CHÚ SẼ CÓ TIN NHẮN VỀ HỘP THƯ , AE CHAT THÊM TRONG HỘP THƯ : do tôi đi du lịch nên bị bất thường 

5P SAU SẼ VỀ