Tut kháng 792 qua via chat Support đang nhả:

  • Tut kháng 792 qua via chat Support đang nhả:
  • AE kiếm cho mình 1 con via chat Support
  • Share tkqc sang bm dòng 2 của via chat cầm Support
  • Chat Support như thường gửi lish id tkqc vào khung nội dung : "Thân gửi đội ngũ Support Facebook phiền các bạn hãy xem xét và kháng nghị giúp tôi các tài khoản quảng cáo có ID sau tôi nghĩ mình không vi phạm chính sách nào,
  • ID: (điền list id tkqc cần kháng). Sau khi gửi thành công vào cửa số chat gặp chuyên viên hỗ trợ thì gửi nội dung sau tiếp: "Chào bạn, Hiện tại mình không tiện nghe máy phiền bạn hỗ trợ mình qua phiên chat này ạ. 
  • Bạn vui lòng kiểm tra và kháng nghị giúp mình các ID TKQC trên, cảm ơn bạn đã hỗ trợ" Chờ Support xin thời gian kiểm tra thời gian tầm 8-24h. Done tút